VÄLKOMMEN OMBORD, MATS REHNMAN

MATS REHNMAN ERSÄTTER NICK HENNESSEY UNDER FESTIVALEN.

Kära festivalpublik!
Vi nåddes för några dagar sedan av beskedet att Nick Hennessey tyvärr behöver ställa in sin medverkan i festivalen, pga. en allvarligare skada. Detta är såklart mycket tråkigt.

Misströsta ej!
Vi har funnit en värdig ersättare i MATS REHNMAN, som kommer att delta i festivalen istället för Nick. Mats är en internationellt erkänd scenberättare. Han tränar professionella scenartister och coachar nya talanger. Han är en nestor inom berättarrenässansen och är arkitekten bakom det svenska Berättarnätet Sverige, det nordiska samarbetet kring Berättarslam och det europeiska berättarnätet FEST.

OBS! Mats hoppar in på de flesta programpunkterna!
Ni som har köpt biljetter till Nick Hennesseys workshop ”Throwing the Stone” eller föreställningarna ”Born in the Fire” och ”A Foot in Two Worldskommer att få mer information inom kort. Mats kommer att ersätta Nick på samtliga programpunkter där han skulle ha medverka, med undantag för Nicks workshop ”Throwing the Stone”, vilken ställs in helt.

Har du frågor skriv till kontakt@sagobygdensfestival.se  eller ring oss på 0372-14855.

Tillbaka

Sagobygdens Musik & Berättarfestival arrangeras av: