Words of wisdom

Extra insatt föreställning, trespråkig!
Fredag 14/6 kl 11.00 Ljunggården. Fri entré!

Hur berättar man en historia för en flerspråkig åhörarskara? Om man dessutom har som mål att väcka lust till det egna berättandet?
Detta funderade jag över efter att ha pratat med tolk, flera tolkar och efter att ha grupperat åhörarna i mindre grupper där någon hjälpligt kunde översätta för de andra, vilket ledde till ett ständigt surr! Så föddes idén till en flerspråkig simultangestaltning som vi nu visar i Words of Wisdom. Dansare och musiker framför historier från Syrien, Turkiet och Sverige på arabiska, engelska och svenska. Språken vävs samman med rörelse och musik och blir till en lekfull skröna med korn av sanning!  Alla kan förstå. Alla hänger med.

Medverkande: Christine Brorsson, Bader Debs, Annika Jessen, Izzmat Labbad, Pietro La Loggia och Yazan Saad. Sammanställning och regi Margareta Larson

Om projektet
Varje människa bär med sig ett bagage av minnen och erfarenheter. Teater Sagohuset vill i EU projektet Culture Luggage lyfta fram det kulturella arv av drömmar, visdom och levnadsråd som finns i vår gemensamma och outtömliga sagoskatt. Projektet syftar till att utveckla en känsla av tillhörighet människor emellan. När vi möts kring berättandet är det lätt att synliggöra likheter, sänka barriärer och hitta gemensamma nämnare.

Culture Luggage är ett EU-projekt, delfinansiera av Creative Europe, i samarbet mellan Grekland, Italien och Sverige

.

Tillbaka

Sagobygdens Musik & Berättarfestival arrangeras av: