Vernissage

Torsdag 16 juni

16:30 - 18:00

Residens i Stationssamhällen – Vernissage


Konstutställning Vernissage
Plats

Kulturhuset Grand

Medverkande

Amanda Cardell


Tillgänglighet


Amanda Cardell har sedan 2019 arbetat med Ljungby som plats för ett konstnärligt arbete som handlar om platsens spår av kulturhistoria och hur det kan möta samtiden. I aktuell utställning vill Amanda i dialog med Kulturhuset Grand lyfta platsens historiska kulturarv och sätta in det i en samtida kontext. Det handlar om exteriöra och interiöra visuella gestaltningar i flera delar. Residens i stationssamhällen är ett konstnärligt samverkansprojekt mellan Bild och Form Kronoberg samt Ljungby kommun.

Under vernissage bjuder det in till panelsamtal med tema konst och kulturarvets roll i utveckling av det offentliga rummet. Medverkande: Trond Strangstadstuen, stadsarkitekt, Emelie Olsson, kulturstrateg, Amanda Cardell, konstnär, Helen Hägglund, bild- och formutvecklare, Region Kronoberg.

Utöver vernissage håller utställningen öppet i samband med föreställningar på Kulturhuset Grand under festivaldagarna.

Pris Fri entré (ingen förbokning)

Köp Biljett