Så föddes festivalen

En sen kväll på Orust, i slutet av 1980-talet, pratar jag med en kamrat om att det finns musikfestivaler, teaterfestivaler, filmfestivaler, men ingen berättarfestival. 

– Då åker jag hem och anordnar en sån, sa jag. 

Hem var Ljungby och där fanns också min kamrat Bengt Göran Söderlind. Vi arbetade båda på Ljungby bibliotek, hade fångats av det muntliga berättandet och under 80-talet drivit olika berättarprojekt. En viktig samarbetsparter var Långhult-Målaskogs lokalhistoriska förening, som värnade om traktens kulturarv och sagoberättaren Mickel i Långhults berättelser. Mickel i Långhult, som dog 1860, var vårt lands märkligaste sagoberättare. 

Nu publicerade vi ett upprop och bjöd in berättare till Ljungby, Målaskog och Långhult en helg i maj månad 1990. Ett 40-tal berättare från hela landet kom och berättade på arbetsplatser, bibliotek, hembygdsföreningar, gator och torg. Solen strålade denna helg i Målaskog och Långhult och mycket folk strömmade till för att se bybornas trollspel, lyssna på berättelser och uppleva den magiska naturen. Hela lördagsnatten och långt in på småtimmarna berättades den ena historien efter den andra i Målaskogs skola och Lollo Herrman serverade sin äggaost. Söndag förmiddag konstituerades Berättarnätet Sverige med ambition att lyfta fram det muntliga berättandet i landet. 

På hösten bildade vi Berättarnätet Kronoberg och berättandet växte i vår kommun och län. När Berättarnätet Sverige efter några år somnade in (för att senare återuppstå) levde vår förening vidare och arrangerade en ny festival varje år. Den blev nordisk och senare internationell. Till Ljungby kom berättarintresserade, mötte likasinnade, och reste inspirerade hem och började berätta på sin egen hemort, i skola och förskola, arrangerade berättarkvällar och berättarcaféer. Ljungby berättarfestival fick en avgörande betydelse för utvecklingen av det muntliga berättandet i Sverige. 

Under alla år har budgeten var mycket begränsad och festivalen har genomförts tack vare hängivet intresse och stor uppfinningsrikedom. Vi har aldrig haft medel till stora marknadsföringsinsatser, utan har fått lita på att berättelsen om denna roande och inspirerande festival har spridit sig från mun till mun. 

Mycket har hänt sen den första festivalen. Genom ett samarbete med Musik i Syd ingår Musik i Sagobygd i festivalen, med fokus på den vokala musiken och med en ambition att förena muntligt berättande och den sjungna ordet. Festivalcentrum är nu Sagomuseet, ett museum som levandegör sagor, sägner och muntligt berättande. Museet är hjärtat i Sagobygden, som lyfter fram sägenplatser och det immateriella kulturarvet i de tre kommunerna Ljungby, Alvesta och Älmhult. Den lilla berättarföreningen har blivit en kreativ organisation med anställda berättare, berättarpedagoger och berättarantikvarie som tar ett stort ansvar för att utifrån Unescos konvention om det immateriella kulturarvet skydda och utveckla berättartraditionen inte bara i Ljungby och Sverige, utan också internationellt. Ljungby berättarfestival, numera Sagobygdens musik- och berättarfestival, är en viktig del av detta arbete. 

Varmt välkomna till ännu en inspirerande festival!

Per Gustavsson
Ordförande Berättarnätet Kronoberg