Agneta J-son Granemalm

Agneta J-son Granemalm är en engagerad medlem och berättare i Berättarnätet Kronoberg. Hennes mormor väckte tidigt hennes nyfikenhet på berättande och böcker. Agneta reser gärna runt och inspirera i konsten att läsberätta, håller bok- och berättargrupper på äldreboenden, anordnar läs- och berättarkurser för personer med olika funktionsvariationer samt utbildar läsombud och högläsare.

Sagobygdens Musik & Berättarfestival arrangeras av: