Amanda Cardell

Amanda Cardell är född i Ljungby, Skifteryd, Torpa. Är idag baserad i Stockholm, utbildad på konsthögskolor i Norge, Sverige och Belgien, verksam som bildkonstnär och konstprojektledare. Hon arbetar med självorganiserade projekt, gestaltningsuppdrag och utställningar, ofta med en platsrelaterad praktik där interaktion har en meningsbärande funktion.

Sagobygdens Musik & Berättarfestival arrangeras av: