Annika Nordström

Annika Nordström är fil.dr. i etnologi och senior rådgivare vid Institutet för språk och folkminnen. Hon ansvarar för arbetet med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Sagobygdens Musik & Berättarfestival arrangeras av: