Göran Hemberg

Göran Hemberg är berättare med lång erfarenhet i ryggen. Förutom att blåsa liv i vårt muntliga kulturarv, vill han utveckla konsten att förvandla egna minnen till berättelser och gifta ihop de goda historierna med de goda samtalen.

Sagobygdens Musik & Berättarfestival arrangeras av: