Lina Midholm

Lina Midholm är berättarantikvarie på Sagobygden. Hon leder bland annat två stora projekt i verksamheten: Livsviktiga berättelser och Sägenresan. En annan av hennes uppgifter är att utveckla Sagobygden och att ansvara för dess sägenplatser, både befintliga och nya.

Sagobygdens Musik & Berättarfestival arrangeras av: