Saga Alexanderson

Saga Alexanderson är uppvuxen längs den slingrande grusvägen i Agunnaryd, som trampats av berättarna Mickel i Långhult och Halta-Kajsa i Ryd. Hon är pensionerad skolbibliotekarie och berättar både om det som hänt och inte hänt.

Sagobygdens Musik & Berättarfestival arrangeras av: