Tillgänglighet

EN FESTIVAL FÖR ALLA

Till vår festival är alla välkomna! Om du behöver någon anpassning för att kunna ta del av en programpunkt, eller exempelvis önskar syntolkning utöver det som finns markerat i programmet, kontakta oss;  0372-148 55, kontakt@sagobygdensfestival.se 

De programpunkter som syntolkas markeras i programmet med denna symbol. Önskar du syntolkning, kontakta oss.

I några av festivalens lokaler finns hörselslinga. Önskar du hörselslinga, kontakta oss.

RWC finns på Gamla Torg, Garvaren, Godsmagasinet, Grand, och Hotel Terraza.